Contributie, Lesgelden en Huur Instrument vanaf 1 juli 2018 

Contributie:
Leden tot 16 jaar: € 16,50 p/m
Leden vanaf 16 jaar: € 24,00 p/m
Leden vanaf 65 jaar: € 20,00 p/m
Lesgeld:
Lesgeld tot 21 jaar: € 52,50 p/m
Lesgeld vanaf vanaf 21 jaar: € 55,00 p/m
Lesgeld niet in een orkest: € 75,00 p/m
Huur instrument:
Huur blaasinstrument: €12,00 p/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contributie, huur instrumenten en lesgelden

  • betalingen vinden plaats d.m.v. een automatische incassomachtiging aan de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Daarvoor dienen nieuwe leerlingen / leden bij aanmelding bij de vereniging een machtigingsformulier te ondertekenen.
  • als er halverwege de maand met lessen begonnen wordt, wordt die maand in weken gerekend.
  • muzieklessen kunnen alleen gevolgd worden als men lid is en contributie betaalt; als de leerling het niveau heeft bereikt waarop deze kan toetreden tot het Opleidingsorkest Da Capo of Symfonisch blaasorkest, maar vervolgens ervoor kiest om niet of niet langer in een orkest van de KHO te spelen, dan kan in overleg nog wel les worden gevolgd, maar dan uitsluitend tegen het tarief "niet in een orkest". Ook dan dient men contributie te betalen.


Het opzeggen van het lidmaatschap en muzieklessen dient schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat van de KHO (p/a Johannahoeveweg 14, 6874CD Wolfheze, of via het e-mailadres ). Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden volgend op de maand waarin wordt opgezegd. Incasso van lesgelden of contributie stopt dus twee kalendermaanden na de maand waarin is opgezegd.